Verzorging

Rozen houden van zon en open ruimten. Op beschaduwde plaatsen bloeien ze minder en in besloten ruimten, waar de luchtcirculatie beperkt is, zijn ze vatbaarder voor schimmelziekten. Sommige rozen doen het op het noorden beter dan andere, maar hoe meer zon hoe beter de roos het doet. Soms is uitproberen de enige mogelijkheid. Plant klimrozen niet direkt tegen een muur aan. Een dergelijke plaats is vaak kurkdroog. Blijf minstens 40 tot 50 cm. van de muur af. Iets dergelijks geldt voor het planten van boom klimmende rozen. Dicht bij de boomstam is de grond droog en arm, plant daarom op ongeveer 1 mtr. afstand van de boom. In droge perioden moeten deze rozen gedurende de eerste paar jaar voldoende water krijgen!

Rozen gedijen op alle gronden. Leemgrond en lichte klei is de beste grond voor rozen. Zandgrond kan ook maar moet verbeterd worden door toevoegen van veel organisch mest, bodemverbeteraar of tuinaarde. Zware klei kan ruller gemaakt worden door eveneens goed verteerde of gedroogde stalmest in te brengen!

Indien u zure grond heeft moet u een kalkgift toedienen in het najaar. Bij twijfel kunt u een grondanalyse laten uitvoeren en tegelijkertijd een bemestingadvies vragen! In alle gevallen is het gunstig te “mulchen”, d.w.z. de grond waarop de rozen staan te bedekken met afgevallen blad of een beetje compost enz. Dit kunt u het beste doen in het najaar. Het beschermt tegen vorstschade, verhindert erosie en stimuleert een rijk bodemleven dat de gezondheid van de planten ten goede komt!

De beste tijd is het najaar, vóór de eerste vorst. Dan is de grond nog relatief warm en als gevolg daarvan kunnen de wortels wellicht nog wat haarworteltjes vormen zodat de planten voor de winter ‘vaststaan’. In het voorjaar ontwikkelen de rozen zich dan veel beter. Dit is echter slechts belangrijk voor de resultaten gedurende het eerste jaar. Ook planten gedurende het voorjaar geeft in principe eveneens goede resultaten alleen de keus in ‘t assortiment en de aanslag zijn dan beperkter.

De wortels van de rozen moeten het liefst kletsnat zijn bij het planten. Laat ze niet gedurende een gehele dag of nacht in het water staan maar haal ze eventjes door een emmer water of beter nog een emmer bagger net vóór het planten. Graaf een gat dat voldoende groot is om de uitgespreide wortels te bevatten. Zet de plant er in en houdt ze met de linker hand vast terwijl u met de rechter hand het gat weer opvult. De ruimte tussen de wortels moet goed opgevuld worden met fijn verkruimelde grond. Aangezien de wortel nat is zal de grond er goed aankleven.


De okulatieplaats (dit is het punt waar het bovengedeelte van de plant met de wortel is verbonden) moet ongeveer 3 cm. onder het grondoppervlak zitten, nadat u de grond stevig met de voet hebt aangedrukt! Dit laatste is belangrijk voor het aanslaan!

Na planten in het najaar: niet insnoeien, wachten tot het voorjaar. Na planten in het voorjaar: in maart nog verder insnoeien, zie rubriek Snoeien.

Rozen zijn kweekprodukten die het pas echt goed gaan doen op een rijk bemeste grond. Op schrale grond kunnen ze zich met moeite handhaven. Vergeet ook niet dat van rozen bijzondere bloeiprestaties worden verwacht. Deze zijn niet op te brengen zonder een aangepaste voeding.

Naast het toedienen van wat organisch mest in het najaar, adviseren wij per groeiseizoen minstens nog twee tot driemaal te bemesten! In maart, na het snoeien, in juni vóór de éérste bloei en in de tweede helft van juli na de éérste bloei. Indien uw rozen op zandgrond staan is het beter om de twee tot driekeer bemesten te verhogen naar zes tot 9 keer. Gebruik niet meer mest maar geef kleinere hoeveelheden om uitspoeling door de regen of het gietwater te voorkomen.

U kunt speciale rozenmest op organische basis gebruiken, vaak bevatten deze meststoffen het volledige pakket aan voeding voor de roos. Let wel op dat deze mest vaak wat trager, maar langduriger werkt. Wanneer u direct moet ingrijpen als de roos te weinig voeding heeft kunt u het beste een gewone kunstmest gebruiken die zowel stikstof, fosfor als kalium bevat, bv. in de verhouding 12-10-18. Kunstmest is direct opneembaar voor de roos en werkt direct. Na juli moet u niet meer bemesten. Indien u dit wel doet, krijgt u laat in het najaar nog nieuwe groei, die geen gelegenheid meer krijgt nog vóór de winter af te harden. Zacht hout bevriest ‘s winters en vormt een entree voor allerlei schimmelziekten.

Snoeien

In maart, dood en dun hout verwijderen, een aantal sterke en liefst jonge takken behouden en ongeveer 1/3 van hun lengte verwijderen. Dunnere takken worden korter gesnoeid dan dikkere.

Lage planten zoals “Gruss an Aachen”, “Souvenir de la Malmaison” en “Souvenir de St. Anne’s” behandelt u zoals theehybriden (zie hierboven).De hogere planten: in maart, dood en dun hout verwijderen,  een aantal sterke en liefst jonge takken behouden en terug snoeien op ongeveer 1/3 van hun lengte. Dunnere takken worden korter gesnoeid dan dikkere.

In maart volgend op het planten, of indien u in het voorjaar heeft geplant, onmiddellijk na het planten de rozen kort snoeien. Daarna gedurende twee jaar niet meer snoeien, tenzij weg halen van dood en te dun hout. Vanaf het derde jaar passen we zomersnoei toe. Na de bloei, d.w.z. ongeveer midden tot eind juli, de uitgebloeide takken verwijderen tot aan de basis of tot op een punt onder in de struik waar een nieuwe tak verschijnt. Op die manier maakt u ruimte voor nieuwe takken, waarop volgend jaar de bloemen zullen verschijnen. Deze snoeiwijze zorgt er ook voor dat de struik er jong en fris blijft uitzien. In het daarop volgende voorjaar kunt u de nieuwe takken nog met 1/3 inkorten indien u ze te lang vindt.

Slechts af en toe verjongen door oude takken bij de basis weg te nemen in het voorjaar.

Klimrozen worden aangeplant om een schutting of pergola te begroeien of om langs de regenpijp omhoog te klimmen. Wanneer u de klimrozen ieder jaar terug knipt net als bij de struikrozen krijgt u nooit een mooie volle klimroos maar meerdere lange dunnen takken. Blijf dan ook van een klimroos af met de schaar tot deze te groot of te oud is geworden. Te groot is duidelijk, te oud is wanneer de roos aan de onderkant kaal is geworden of er veel dood houd in zit. Probeer de takken zoveel mogelijk horizontaal uit te buigen in plaats van ze loodrecht omhoog te laten klimmen. Door ze horizontaler te laten groeien, worden ze minder kaal onderaan en bloeien ze gelijkmatiger over de gehele lengte van de tak in plaats van alleen bovenin.

 

U kunt de klimroos meestal om de 3-4 jaar flink terug knippen en zo een nieuwe gezonde struik opbouwen. Kijk voor meer informatie en uitleg onder de categorie Informatie bij video’s 

Deze planten bloeien op meerjarig hout, d.w.z. op takken die het vorig jaar of nog eerder zijn ontstaan. De snoei heeft bij voorkeur plaats na de bloei (zomersnoei). Indien niet mogelijk, dan in maart. Beperk het aantal takken die van uit de basis komen tot maximaal 4 tot 5. Indien er meer zijn, snoei dan de oudste helemaal weg. Verjong de hogere gedeelten van de takken door deze in te snoeien boven een punt waar een nieuwe krachtige loot zich ontwikkelt.

Deze rozen zijn in de catalogus te herkennen door de toevoeging “Clg.” vóór de naam. (Dit is een afkorting van het Engelse woord “Climbing”). Slechts weinig snoeien. Uitgebloeide bloemen verwijderen om herbloei te bevorderen en om de zoveel jaar eens een oude tak bij de basis wegnemen. Bij deze rozen is het belangrijk de takken zoveel mogelijk horizontaal uit te buigen in plaats van ze loodrecht omhoog te laten klimmen. Door ze horizontaler te laten groeien worden ze minder kaal onderaan en bloeien ze gelijkmatiger over de gehele lengte van de tak in plaats van alleen bij de dakgoot!

Ziekten en plagen

Onaangenaam onderwerp! Het is helaas zo dat niet alleen mensen van rozen houden. Heel wat dieren en lagere levende wezens zijn er verzot op.

 

De meest voorkomende schimmelaantastingen zijn meeldauw, sterroetdauw en roest. Meeldauw is het minst schadelijk, maar het oogt zeker niet fraai. Sterroetdauw en roest zijn wel schadelijk, ze verzwakken de planten sterk doordat vóórtijdige bladval optreedt. Tal van middeltjes zijn in de handel verkrijgbaar om deze aantastingen te bestrijden. Vraag vóór het kopen advies wat u in uw situatie het beste kunt gebruiken.  Vuistregel om dit zoveel als mogelijk tegen te gaan is zorgen dat de rozen goed te eten krijgen en geen gebrek hebben en als u water gaat geven dit op de grond te doen en niet over de struik en het liefst op de dag zodat de struik nog kan opdrogen voor de nacht. Een nat gewas is veel vatbaarder dan een droog gewas.

 

De vervelendste insecten zijn luizen en op sommige plaatsen bladrollers. Ga absoluut niet meer spuiten met zeepspiritus de roos heeft daar net zoveel hekel aan als een luis. Veel beter is het om het natuurlijke evenwicht instant te houden. Gaasvliegen en lieveheersbeestjes eten heel veel luizen, alleen komen deze rovers naar u rozen toe als er iets te eten is. Van een paar luisjes heeft u roos geen last, worden het er toch te veel door het gebrek aan vijanden dan is de tuinslang het middel om dit probleem te verhelpen. Luizen en veel koud water gaan niet samen, de luizen spuit u met het grootste gemak van de plant af als u de top van de tak even vasthoud. Bladrollers zijn vooral actief op rozestruiken die zich bevinden in de buurt van geboomte. Zij kunnen een plant in korte tijd totaal ontsieren. Het advies om de gekrulde bladeren af te plukken en af te voeren. Op het moment dat de aanwezigheid van de bladroller zichtbaar wordt is het kwaad al geschiet, en is de aantasting niet meer terug te draaien. U kunt eventueel de larve die in de gekrulde bladeren zitten bestrijden.